CUM SĂ FACEM ADAPTATREA COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ MAI UȘOARĂ?

CUM SĂ FACEM ADAPTATREA COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ MAI UȘOARĂ?

Articolul publicat de D.na Bordos Marina, educatoare din IET nr.161- grupa nr.1, în revista ,,Grădinița Modernă,,  pag. 9,   Rezumat : Conținutul articolului reflectă aspecte ale procesului de adaptare a copiilor de vârstă preșcolară mică la activitatea instituției preșcolare. Sunt relatate conceptele de adaptare, tipurile de adaptare și modalități de pregătire a copiilor pentru o adaptare ușoară la grădiniță.

BUNE PRACTICI LA NIVEL TRANSNAȚIONAL

BUNE PRACTICI LA NIVEL TRANSNAȚIONAL

 Suntem mândri de cadrele noastre Pleșca Aliona, grad didactic I  și Sultan Doina, implicate în revista ,,Grădinița Modernă,, cu articolul pag. 80, bravo fetelor și succese pe viitor, cu noi realizări frumoase. BUNE PRACTICI LA NIVEL TRANSNAȚIONAL 

Atestarea cadrelor didactice din IET nr.161 în anul de studii 2021-2022

Atestarea cadrelor didactice din IET nr.161 în anul de studii 2021-2022

Consiliul pedagogic cu genericul”Atestarea cadrelor didactice” ,s-a desfășurat la data de 18.02.2022,conform planului de activitate al IET nr.161,în baza Ordinului DGET și în baza Regulamentului atestării cadrelor didactice. Felicităm cadrele didactice, care la nivelul comisiei instituționale și în fața întregului colectiv didactic au susținut cu foarte bine studiul de caz la confirmarea gradului didactic doi […]

Consiliu pedagogic

Consiliu pedagogic

Comunicare: ,,Metode și tenhici  de stimulare a creativității copiilor preșcolari.,, ,,Una dintre cele mai importante premise ale creativitatii consta in disponibilitatea de a relua totul de la capat, de a considera ca nimic nu este definitiv, ca nici un proces nu este incheiat odata pentru totdeauna,,  (E. Landau) Astăzi, mai mult ca oricând, munca are […]

ORĂ METODICĂ

ORĂ METODICĂ

Comunicare: ,,Impactul metodelor interactive de grup în dezvoltarea creativității limbajului oral la preșcolari.,, Strategiile de învăţare interactivă stimulează participarea preşcolarului la acţiune, îl ajută să socializeze prin munca în echipă. Activitatea de grup este stimulativă, generând comportamențe de strădanie şi competivitate în rezolvarea de sarcini, probleme; Stimulează efortul şi productivitatea; Dezvoltă capacităţile copiilor de a […]

Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2020-2021

Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2020-2021

23.02.2021  –  Cu mare responsabilitate și încredere în competențele profesionale, cadrele didactice din IET nr.161, își confirmă gradul didactic doi în baza planului de activitate al instituției pentru anul de studii 2020-2021, la ședința consiliului pedagogic, bravo d-na Tisevici Lilia și d-ra Djilavean Inga.