Cv-ul metodistului

Curriculum vitae

Informaţii personale

Nume/Prenume: Zgardan Zinaida

Adresa(e): Republica Moldova, or. Chişinău str. M. Drăgan 32/1-38

Telefon(-oane):  mobil: 069458402

E –mail: Zgardan-Zinaida@mail.ru

Naţionalitate(-tăţi): moldoveancă

Data naşterii: 13 august 1966

Sex: feminin

Locul de muncă vizat: IET nr. 161

Domeniul occupational: învăţămînt preşcolar

Experienţa profesională

Perioada(de la – pînă la):  15.07.1985 – educator  IET  nr.161

13.05.1998 – metodist IET nr.161

Funcţia sau postul ocupat: metodist, educator

Principalele  activităţi: controlul și dirijarea procesului educațional,  educarea şi instruirea şi responsabilităţi, copiilor de vîrstă preşcolară, proiectare, formarea unor cadre didactice competente, a unei echipe eficiente și a unui colectiv bine consolidat, care să promoveze adevărate valori democratice și principii ale noii paradigme educaționale. Implicarea activă în diverse proiecte și seminare. Aplicarea noilor strategii didactice care să contribuie eficient la diseminarea experienței unei educații de calitate. Schimbarea pozitivă la cîteva niveluri: de interacțiuni ale pedagogilor cu copiii în sala de grupă, dezvoltarea profesională și personală a pedagogilor, relațiile cu familia și comunitatea. Încurajarea și diseminarea bunelor practici de lucru la nivel de instituție și municipiu.

Numele şi adresa angajatorului: IET nr. 161 “Zîmbetul”str. Alecu Russo 61/3

Tipul activităţii sectorul de activitate:  educaţie preşcolară

Educaţie şi formare                       

Perioada (de la – pînă la): 26.04.1999 – 15.05.1999  – cursuri de perfecționare, Institutul Național  de Perfecționare a Cadrelor Didactice – Certicat  Nr.6040

  • 01.2001-27.01.2001- cursuri de perfecționare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – certicat Nr.226
  • 12.2005-24.12.2005 – cursuri de Formare continua, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, certificat nr. 4070
  • 10.2015-07.11.2015 – cursuri de Formare continua, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, certificat  CRP  nr. 000028525
  • 10.2015-07.11.2015 – cursuri de Formare continua, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, certificat  CRP  nr. 000028525
  • 01.2016-30.01.2016 – cursuri de Formare continua, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, certificat  nr.2
  • 1981 – 1985 – Școala pedagogică din or. Lipcani, diploma nr. 3383
  • 2006-2009 – Universitatea de Stat din Tiraspol, diploma de licență, nr. 509429323418
  • 2009-2011 – Universitatea de Stat din Tiraspol, diplomă de master nr. 611650818886

Aptitudini:  aptitudini de organizare  şi coordonare a muncii în echipă

Competenţe personale: persoană responsabilă, optimistă, amabilă, conştiinciosă, creativă,  interes pentru nou, abilităţi organizatorice, punctuală.

Limba maternală: română

Limbi străine: rusă, franceză

Competenţe şi abilităţi: lucru în echipă şi ajutor reciproc, de comunicare sociale

Competenţe şi aptitudini: participare activă în organizarea consultaţiilor metodice,

Competențe organizatorice: seminarelor, orelor metodice, competenţe creative în organizarea lucrului cu părinţii

Competenţe şi aptitudini: utilizator curent al calculatorului tehnice

Competenţe şi cunoştinţe:  utilizarea MS Word; de utilizare a calculatorului; utilizarea MS Power Point; utilizarea MS Excel

Competenţe şi aptitudini: organizarea activităţilor extracurriculare pentru copiii şi părinţi, artistice, desen, literatură.

Alte competenţe şi aptitudini:  promovez iniţiativă şi dispun de abilităţi organizatorice

Permis(e) de conducere: –