Misiune-viziune

Instituția de Educație Timpurie nr.161

,,ZÂMBETUL”

Municipiul CHIȘINĂU

MISIUNEA INSTITUȚIEI

MOTTO:

 ,,Rădăcinile educației sunt  amare, dar fructele sunt dulci.,,

Instituția de educație timpurie nr.161, propune:

 1. Crearea unui mediu stimulativ și favorabil învățării, a unui climat de siguranță fizică și psihică, și de servicii sociale pentru copii – îngrijire, siguranță, asistență medicală.
 2. Asigurarea cu șanse egale tuturor copiilor la o educație de calitate prin calitatea actului educațional.
 3. Promovarea performanțelor, a inovațiilor, a valorilor și demersurilor europene în practicile educaționale, prin implicarea în proiecte și programe a cadrelor didactice dornice de dobândire a noilor cunoștințe din domeniul profesional.
 4. Sprijinirea personalului didactic pentru lărgirea orizontului cultural, îmbogățirea experienței personale și diseminarea cunoștințelor prin schimbul de idei, schimb de experiență și informații.
 PROGRAMUL INSTITUȚIEI PENTRU ANUL DE STUDII 2020-2021:

07.30 – 18.00

 • 07.30 – 08.30 – primirea copiilor
 • 09.00 – 11.40 – program instructiv-educativ
 • 12.30 – 15.20 – program de odihnă
 • 16.00 – 17.00 – jocuri libere
 • 17.00 – 17.30 – plecarea copiilor acasă

Număr de grupe: 14 grupe

 2 grupe pregătitoare
 4 grupe mari
 2 grupe (ruse – mixte)
 2 grupe medii
 1 grupă II inferioară
 3 grupe cresă

 VIZIUNEA   INSTITUȚIEI

MOTTO:

 ,,Este ușor să înveți a merge.
Important este încotro te îndrepți.
Știm că nu toți copiii sunt la fel.
Noi, împreună cu familia ta,
te călăuzim spre reușită și îmlinire,
căci tu ne reprezinți.,,

Deaceea  viziunea derivă din nevoile de educație, vizând următoarele:

 1. Crearea unui mediu favorabil și stimulativ în care fiecare copil ar fi încurajat să-și dezvolte talentele și aptitudinile sale.
 2. Aplicarea eficientă a Standartelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani.
 3. Sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacități, deprinderi și atitudini necesare acestuia la intrarea în școală și pe tot parcursul vieții.
 4. Implicarea mai activă a părinților și a comunității (ca resursă de sprijin permanent) în dezvoltarea și educarea copiilor.
 5. Transformarea instituției   într-o unitate de educație flexibilă, ce ar răspunde nevoilor de schimbare ale copiilor, ale comunității și societății.