Sindicate

IET nr. 161, an de studii 2020 – 2021

Președintele de sindicat: Starțeva Olga

Membrii: Șciuroc Angela

Zgardan Zinaida

Pleșca Aliona

Sultan Doina