Cadre didactice

Cadrele didactice din  IET nr.161 anul de studii 2022 – 2023

Nr.

d.or.

Numele, prenumele Funcția Grad didactic Vechimea în muncă
1 Șciuroc Angela Cond.

Muzical

Grad didactic I 32 ani
2 Roșu Lilia Asistent medical Categoria superioară 37 ani
3 Starțeva Olga Asistent medical Categoria       I 19 ani
4 Bodnariuc Svetlana Educator   17 ani
5 Bordos Marina Educator   3 ani
6 Chiriac Larisa Educator   22 ani
7 Trestianu Liliana Educator   3 ani
8 Turcinschi Ecaterina Educator   7 ani
9 Cojuhari Lilia Educator Grad didactic II 35 ani
10 Djilovean Inga Educator Grad didactic II 12 ani
11 Fabian Lidia Educator Grad didactic II 40 ani
12 Sultan Doina Educator Grad didactic II 5 ani
13 Roșu Lilia Educator Grad didactic II 12 ani
14 Radu Marina Educator    
15 Tisevici Lilia Educator Grad didactic II 25 ani
16 Cazacu Victoria Educator    
17 Pleșca Aliona Educator Grad didactic I 13 ani
18 Grier Mariana Educator   4 ani
19 Hristovschi Efrosinia Educator Grad didactic I 35 ani
20 Sîli Irina Educator Grad didactic II 42 ani
21 Conicova Iulia Educator   4 ani
22 Bucur Natalia Educator Grad didactic II 38 ani
23 Velea Apachița-Luminița Educator   5 ani
24 Ureche Tatiana Educator Grad didactic II 17 ani
25 Prepelița Tatiana Educator   5 ani
26 Buța Genoveva Educator    
27 Starțeva Olga Educator Grad didactic I 8 ani
28 Ciocoi Gabriela Educator   4 ani